GIPS Noord Limburg

Naar Boven
Page
Menu
News
Je bent hier:   Home > ANBI

ANBI

Sinds 1 januari 2011 staat GIPS Noord-Limburg bij de Belastingdienst geregistreerd als een ANBI.
Hiermee is GIPS Noord-Limburg erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

 

Voor het verkrijgen van de erkenning wordt op deze pagina verantwoording afgelegd, voor zover deze elders op de website nog niet terug te vinden is.

 

Alle medewerkers van GIPS verlenen belangeloos hun diensten aan de stichting. Enkel gemaakte onkosten en aankopen ten behoeve van de uitoefening van de activiteiten worden vergoed.
Jaarlijks worden de medewerkers van de stichting in het zonnetje gezet in de vorm van een uitstapje of anderszins.

 

Het bestuur van Gips Noord Limburg wordt gevormd door:

Ton Paulussen - Voorzitter
Anke Panhorst-Janssen - Penningmeester
Dorothé Cuijpers - Contactpersoon medewerkers
Frans Smets - Scholenplanner
Beppy Paulussen - Secretaris
Mariet van Enckevort - Bestuurslid

 Alle medewerkers zijn hier te vinden

Het contact- en vestigingsadres van de Stichting is:
 Wilderbeekstraat 14
 5931 KW
 Tegelen
 077 3732444
 info@gips-noord-limburg.nl

 

Zakelijke gegevens van Stichting Gips Noord Limburg:
SNS bank : NL26 SNSB 0893 3199 29
Kamer van Koophandel nummer: 12047950
RSIN nummer: 810827037

 

Verslagen van (recente) activiteiten zijn hier  terug te vinden

 

Het beleidsplan, uitgebreide doelstellingen en financiële verantwoording zijn terug te lezen in ons jaarverslag.
Het laatste jaarverslag is hier te downloaden.

 

 

 
What do you want to do ?
New mail
< Naar Boven >
Naar Boven
Page
Menu
News
Naar Boven
Page
Menu
News
In Memoriam
V 25 juni 2021
Peter van der Velden