GIPS Noord Limburg

Naar Boven
Page
Menu
News
Je bent hier:   Home > Begunstigers door de jaren heen

Begunstigers door de jaren heen

 

Als non-profit organisatie is Gips Noord Limburg financieel voor een groot gedeelte aangewezen op sponsoring en goede giften.

Heeft u interesse tot sponsoring, neemt u dan s.v.p. contact op met ons secretariaat
GIPS Noord-Limburg – Wilderbeekstraat 14 – 5931 KW Tegelen
KVK Limburg : 12047950 Bankrekening NL26 SNSB 0893 3199 29 o.v.v. GIPS Noord-Limburg

Sinds 1 januari 2011 is Gips Noord-Limburg een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
 

Wij zetten ons beste beentje voor met de
jeugd van groep 8Wilt u ons ook bijstaan???
als medewerker of begunstiger........
< Naar Boven >
Naar Boven
Page
Menu
News
Naar Boven
Page
Menu
News
In Memoriam
V 25 juni 2021
Peter van der Velden