Over GIPS

De Stichting GIPS – Noord Limburg (Gehandicapten Informatie Project Scholen) is sedert 2000 actief in de gemeente Venlo. Een groep vrijwilligers met en zonder functiebeperking bezoekt elke week een groep 8 van een basisschool in Venlo, Blerick, Hout-Blerick, Velden, Tegelen, Steyl of Belfeld. Jaarlijks worden ca. 500 leerlingen bereikt.

Medewerkers

Er is bij onze medewerkers sprake van uiteenlopende functiebeperkingen, zoals: blind en slechtziend, spasticiteit, spierstoornissen, hersenletsel, verlammingen, brandwonden, slechthorendheid, doof of spraakstoornis.

Doel van GIPS Noord-Limburg

Het bevorderen van de integratie van mensen met een beperking in de samenleving en het werken aan een positieve beeldvorming over mensen met een handicap, vooral bij de jongeren.

Waarom GIPS Noord-Limburg

 Een handicap komt nooit alleen....
......maar gaat altijd vergezeld van een andere handicap: onbegrip bij mensen in de omgeving.

De meeste mensen weten te weinig over de beperking van een ander, om er goed mee om te kunnen gaan. Die onwetendheid leidt nogal eens tot vreemde situaties bv: het helpen oversteken van een blinde die helemaal niet naar de overkant wil.

Voor wie

De bedoeling is kinderen van groep 8 van de basisschool kennis te laten maken met het GIPS-project door het persoonlijk bezoeken van scholen. Via het GIPS-spel waarmee kinderen mogen ervaren hoe het is om een beperking te hebben en later door een kringgesprek waarin informatie wordt uitgewisseld worden de kinderen vertrouwd gemaakt met het "verschijnsel" handicap / beperking. We spreken tegenwoordig liever over functiebeperkingen dan over handicaps.