GIPS Noord Limburg

Naar Boven
Page
Menu
News
Je bent hier:   Home > Werkwijze

Werkwijze

Het project bestaat uit drie delen.

Allereerst vindt er een oriënterend gesprek plaats door een vrijwilliger van GIPS Noord-Limburg met de leerkracht van een basisschool. Tijdens dit gesprek wordt het doel en de werkvorm besproken. Dan wordt de school opgenomen in de jaarplanning.

Ongeveer 2 weken voor het bezoek aan de school vindt het informatiegesprek plaats met de leerkracht, waarin afspraken worden gemaakt en krijgt de leerkracht  informatie-materiaal over het project. Hij/zij kan dit met de kinderen op een tijdstip dat schikt bespreken en het bezoek van GIPS Noord-Limburg zo voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een video, een foto-expositie of een lesbrief.

 

De 1e woensdagmorgen:

De Doe- en Denkspellenmorgen, dan is er het bezoek van de medewerkers met en zonder functiebeperking op school.
In spelvorm wordt geprobeerd informatie over te dragen over allerlei aspecten van het LEVEN en SAMEN leven met een beperking.
Daarbij komen heel praktische zaken aan de orde, die de kinderen kunnen uitproberen en die zeker aansluiten bij de nieuwsgierigheid van kinderen. De hele ochtend zijn kinderen in contact met mensen met een functiebeperking. Kinderen mogen zelf ervaren hoe het is om blind te zijn, niet kunnen lopen, slecht kunnen zien, maar een arm hebben, of geen armen kunnen gebruiken.

De 2e woensdagmorgen:
Volgt in beginsel een week hierna: de zogenaamde gespreksronde. De kinderen kunnen dan verder kennismaken met iemand die een functiebeperking heeft en ze mogen iedereen vragen stellen. Er zijn dan ook demonstraties en worden er hulpmiddelen getoond.

 

< Naar Boven >
Naar Boven
Page
Menu
News
Naar Boven
Page
Menu
News
In Memoriam
V 25 juni 2021
Peter van der Velden